Belasting voor watersystemen

U betaalt belasting als u een watersysteem gebruikt. Er zijn 3 soorten belasting:

-       voor ingezetenen

-       voor gebouwen

-       voor niet-gebouwen, natuurterreinen en openbare verharde wegen