Zuiveringsheffing woonruimten

U betaalt belasting om het afvalwater van uw huishouden weer schoon te maken. Het gaat om het afvalwater van uw toilet, douche en gootsteen dat naar het riool gaat of direct naar het Waterschap. Waterschap Brabantse Delta maakt dit water schoon en brengt het terug naar de natuur. 

Hoe berekent het Waterschap deze belasting?
Voor huishoudelijk afvalwater kijkt het Waterschap hoeveel ‘vervuilingseenheden’ (v.e.) u heeft. 1 v.e. is de gemiddelde vervuiling van 1 persoon per jaar. Iedere woonruimte is 3 v.e.
Woont u alleen? Dan is het 1 v.e. 

U leest op de voorkant van uw aanslagbiljet in de kolom ‘heffingsmaatstaf’ hoeveel v.e. u heeft.