Belasting voor schoonmaken van afvalwater in riool en andere plekken

U betaalt belasting om uw afvalwater schoon te maken dat in het riool terecht komt of direct naar het Waterschap gaat. Er zijn 2 soorten belasting: