Verontreinigingsheffing woonruimten

U betaalt belasting om het afvalwater van uw huishouden weer schoon te maken. Het gaat om het afvalwater van uw toilet, douche en gootsteen dat naar het oppervlaktewater gaat. Waterschap Brabantse Delta beheert het oppervlaktewater. U betaalt ook zuiveringsheffing. Dat is een belasting voor uw afvalwater dat naar het riool gaat of direct naar het Waterschap.

Hoe berekent het Waterschap deze belasting?
Voor huishoudelijk afvalwater kijkt het Waterschap hoeveel ‘vervuilingseenheden’ (v.e) u heeft. Een v.e geeft aan hoeveel zuurstof en fosfor er nodig is om het afvalwater schoon te maken. Dat is 1 of 3 v.e. Voor 1 v.e is er 54.8 kilogram zuurstof en 20 kilogram fosfor nodig.

U leest op de voorkant van uw aanslagbiljet in de kolom ‘heffingsmaatstal’ hoeveel v.e u heeft. Een éénpersoonshuishouden heeft altijd 1 v.e.