Verontreinigingsheffing bedrijven

U betaalt belasting om het afvalwater van uw bedrijf weer schoon te maken. Het gaat om afvalwater dat naar het oppervlaktewater gaat. Waterschap Brabantse Delta beheert het oppervlaktewater. U betaalt ook zuiveringsheffing. Dat is een belasting voor uw afvalwater dat naar het riool gaat of direct naar het Waterschap

Heeft u een woning en een bedrijf in één pand?
U krijgt dan 2 aanslagbiljetten. Eén voor de woning (Verontreinigingsheffing woonruimten) en één voor uw bedrijf (Verontreinigingsheffing bedrijven).

Hoe berekent het Waterschap deze belasting?
Voor afvalwater van uw bedrijf kijkt het Waterschap naar de hoeveelheid en de staat van het afvalwater. Dat meten zij met de tabel ‘afvalwater coëfficiënten’. Soms is het afvalwater zo vuil dat we een aangifte moeten sturen.

Heeft u alleen huishoudelijk afvalwater? Dan kijken we naar informatie van de waterleverancier. Krijgt u niet meer dan 44 m3? Dan staat op uw aanslagbiljet 1 v.e. Krijgt u tussen de 44 m3 en 218 m3? Dan staat op uw aanslagbiljet 3 v.e.

Wie meten de vervuiling?
De vervuiling wordt gemeten door meet- en tabelbedrijven. Meetbedrijven maken monsters van het afvalwater en meten en analyseren het. Dat doen zij door een verordening of op eigen verzoek. De meetgegevens staan op het aangiftebiljet.

Tabelbedrijven bepalen met de tabel ‘afvalwater coëfficiënten’ hoe vuil het water is. De tabel deelt een bedrijf in een van de 15 klassen in. De klasse hangt af van de bedrijfsactiviteit. De bedrijven ontvangen elk jaar een aangiftebiljet. Bedrijven die alleen sanitair afvalwater lozen, krijgen geen aanslagbiljet meer. Het Waterschap bepaalt hoeveel v.e zij hebben.

Hoe doet u aangifte als u een bedrijfsgebouw heeft?
U moet zelf aangifte doen van uw belasting voor het schoonmaken van afvalwater. U krijgt hierover een brief. In deze brief vindt u:
-          een uitleg over wat u moet doen;
-          de inlogcodes;
-          de datum waarvoor u aangifte moet doen.

U moet dan digitaal aangifte doen. Heeft u vragen over de brief? Belt u dan gerust met onze afdeling Klantencontact: (076) 529 83 00. Wij zijn bereikbaar van:

-          maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 16.00 uur
-          op vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur.

Wanneer krijgt u een boete als u een bedrijfsgebouw heeft?
U krijgt een boete als:
-          u heeft niet op tijd aangifte gedaan;
-          u heeft niet, niet juist of niet volledig aangifte gedaan.

U krijgt een brief waarin staat dat u een boete krijgt. Het staat ook op uw aanslagbiljet. De boete is bepaald in artikel 67d of 67e van de AWR.

Wat doet Belastingsamenwerking West-Brabant?
Wij regelen de belasting voor het schoonmaken van afvalwater voor Waterschap Brabantse Delta.