Belasting voor schoonmaken afvalwater in het oppervlaktewater

U betaalt belasting voor het schoonmaken van uw afvalwater dat in het oppervlaktewater terecht komt. Er zijn twee soorten belasting:

-       Verontreinigingsheffing woonruimten

-       Verontreinigingsheffing bedrijven