Belastingen van het waterschap

Belasting voor het lozen van afvalwater in oppervlaktewater

Verontreinigingsheffing woonruimten

Verontreinigingsheffing bedrijven

 

Belasting voor het schoonmaken van afvalwater

Zuiveringsheffing woonruimten

Zuiveringsheffing bedrijven

 

Belasting voor het watersysteem

Voor ingezetenen

Voor gebouwen

Voor onbebouwde grond