Belastingen van het waterschap

Belasting voor schoonmaken afvalwater in oppervlaktewater

Verontreinigingsheffing woonruimten

Verontreinigingsheffing bedrijven

 

Belasting voor schoonmaken afvalwater in riool en andere plekken

Zuiveringsheffing woonruimten

Zuiveringsheffing bedrijven

 

Belasting voor watersystemen

Voor ingezetenen

Voor gebouwen

Voor niet-gebouwen, natuurterreinen en openbare verharde wegen