Staangeld voor woonwagens

U betaalt belasting voor de plek waar uw woonwagen staat. Daar horen ook de diensten bij. Deze belasting noemen we ook wel ‘staangeld'.

Wie betaalt staangeld?
U betaalt de belasting als u de hoofdbewoner bent van de woonwagen. 

In welke gemeente betaalt u staangeld?
U betaalt geen staangeld in de gemeente waar wij voor werken. Alleen in de gemeente Breda betaalde u tot 2016 staangeld, maar nu niet meer.  

Hoeveel moet u betalen?
Het belastingbedrag vindt u in de verordening van uw gemeente.

Bent u het niet eens met de aanslag?
U kunt bezwaar maken via Zelf online regelen. Op uw aanslag staat een datum (de dagtekening). U moet binnen 6 weken na deze datum bezwaar maken.
Het heeft geen zin om bezwaar te maken over het tarief. De tarieven zijn vastgesteld door de gemeenteraad. 

Als u bezwaar maakt, moet u wel de aanslag betalen. Blijkt later dat u teveel betaald heeft? Dan krijgt u het teveel betaalde bedrag terug.

Lees hier meer over bij 'Als u het niet eens bent.'

Kunt u het staangeld niet betalen?
U kunt helaas geen kwijtschelding aanvragen.