Parkeerbelasting

U mag niet overal parkeren in en om het centrum. Soms moet u vergunninghouder zijn en soms moet u betalen. Dit voorkomt parkeeroverlast en vergroot de leefbaarheid en veiligheid in de wijk.

Waar moet u betalen?
U leest op borden of u een vergunning nodig heeft of moet betalen.

Hoeveel moet u betalen?
De tarieven voor parkeren vindt u in de verordening van uw gemeente. De tarieven en de kosten worden vastgesteld door de gemeenteraad en in een verordening vastgelegd. Daarom is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen het tarief dan wel tegen de kosten. 

Bent u het niet eens met een parkeerbon in de gemeente Breda?
U kunt hier bezwaar maken. Dat kan binnen 6 weken na dagtekening van de naheffingsaanslag. 

Het heeft geen zin om bezwaar te maken over het tarief. De tarieven zijn vastgesteld door de gemeenteraad. U kunt wel bezwaar maken als u denkt dat u teveel betaald heeft.

Als u bezwaar maakt, moet u wel de parkeerbon op tijd betalen. Blijkt later dat u teveel betaald heeft? Dan krijgt u de teveel betaalde kosten terug.