Klacht

De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) wil een klantgerichte organisatie zijn. Als u niet tevreden bent over de manier waarop de BWB u heeft behandeld en u kunt dit onderling niet oplossen, dan kunt u een klacht indienen.

Een klacht indienen is bijvoorbeeld mogelijk als u vindt dat:

  • er niet serieus naar u wordt geluisterd;
  • u aan het lijntje wordt gehouden;
  • u niet fatsoenlijk te woord wordt gestaan;
  • u onheus wordt bejegend.

U kunt geen klacht indienen over uw aanslag, de inhoud van een bepaald besluit, de belastingtarieven of het niet toewijzen van bijvoorbeeld kwijtschelding of een bezwaarschrift op een aanslag. Daarvoor heeft de BWB een bezwaar- en beroepsprocedure.

Hoe kunt u een klacht indienen

Het best kunt u uw klacht schriftelijk danwel via het contactformulier sturen naar de BWB, ter attentie van de klachtencoördinator. 
In uw klacht aan de BWB omschrijft u de klacht, wanneer deze plaatsvond en over wie de klacht gaat. ook is het van belang dat u aangeeft waarom u een klacht heeft over hetgeen er gebeurd is. Verder moet de klacht bevatten: uw naam en adres, de datum van indienen klacht, alsmede uw telefoonnummer waarop u overdag op werkdagen bereikbaar bent.  

Hoe behandelt BWB uw klacht

De klacht wordt binnen zes weken na ontvangst behandeld. Deze termijn kan met ten hoogste vier weken worden verlengd.  Degene die de klacht behandelt, stelt de klager en degene over wie de klacht gaat in de gelegenheid een toelichting te geven en op elkaars standpunt te reageren. U krijgt een schriftelijke uitspraak op uw schriftelijke klacht.

Niet eens met de klachtenafhandeling?

Bent u niet tevreden over de afhandeling van de ingediende klacht door de BWB, dan kunt u zich wenden tot de Commissie Ombudsman. Dit is een onafhankelijke commissie die bestaat uit drie leden. De commissie bekijkt nogmaals uw klacht en de afhandeling daarvan door de BWB.

De Commissie is te bereiken via postbus 9620, 4801 LS Breda of mail@commissieombudsman.nl 

U kunt dus pas een klacht indienen bij de Commissie Ombudsman nadat de klacht door de BWB is afgehandeld.

pdf-icoon.gif   Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling BWB