Administratief beroepschrift indienen

Is uw kwijtscheldingsverzoek afgewezen? 

Bent u het niet eens met het besluit op uw verzoek om kwijtschelding dan kunt u het beste eerst even bellen met een medewerker van het Team Kwijtschelding om het besluit te bespreken. Dit kan van maandag tot en met donderdag van 9:00 uur – 16:00 uur en op vrijdag van 9:00 uur tot 12:30 uur. Het telefoonnummer is 076 – 529 8300. Kies voor optie 3.

Wilt u na het gesprek een administratief beroepschrift kwijtschelding indienen, dan staat hieronder hoe u dat doet.

Termijn 

Als uw aanvraag voor kwijtschelding is afgewezen dan kunt u binnen de wettelijke termijn van 10 dagen na dagtekening van het besluit een administratief beroepschrift insturen. Deze termijn is vastgelegd in de ‘Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990’.

Lukt het u niet om binnen deze termijn te reageren, maar doet u dit wel binnen 6 weken na dagtekening van het besluit dan wordt uw administratief beroepschrift alsnog in behandeling genomen.

Een administratief beroepschrift dat buiten de 6 wekentermijn is verstuurd, wordt niet meer in behandeling genomen. Dit laten wij in een besluit schriftelijk aan u weten.

Hoe dient u uw administratief beroepschrift in? 

In het administratief beroepschrift kwijtschelding geeft u aan waarom u het niet eens bent met de afwijzing.U kunt uw administratief beroepschrift op verschillende manieren indienen: 

Digitale balie (inloggen met DigiD)
Contactformulier
Per post

 

Na ontvangst en registratie van uw administratief beroepschrift sturen we u binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging toe. Namens het dagelijks bestuur van de BWB beslist de directeur op het beroep. Wordt uw beroepschrift afgewezen dan staan er geen verdere rechtsmiddelen meer open.

Digitale Balie (inloggen met DigiD)

  1. Log in met uw DigiD in de Digitale Balie
  2. Klik in het hoofdscherm op ‘beroep indienen’. U komt nu in het scherm met aanslagen waartegen u beroep kunt indienen.
  3. Klik op ‘beroep aantekenen’ en  geef de reden van uw administratief beroepschrift op.
  4. Voeg de benodigde bewijsstukken toe

Contactformulier

  1. Vul de gevraagde persoonlijke gegevens in op het contactformulier
  2. Kies bij onderwerp voor ‘Kwijtschelding: administratief beroep’
  3. Kies voor de reden van uw beroepschrift
  4. Vul uw kwijtscheldingsnummer in
  5. Geef in het berichtenveld (kort) aan waarom u het niet eens bent met de afwijzing
  6. Voeg de benodigde bewijsstukken toe

Per post

Als u het administratief beroepschrift per post indient, geeft u in uw brief aan waarom u het niet eens bent met de reden van de afwijzing. U stuurt uw brief samen met de benodigde bewijsstukken naar: 

Het dagelijks bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant
o.v.v. Administratief beroep kwijtschelding
Postbus 502
4870 AM Etten-Leur