Kwijtschelding

Wat is kwijtschelding?

Heeft u geen vermogen én een laag inkomen waardoor u de gemeentelijke en/of waterschapsbelastingen niet kunt betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding.

Kwijtschelding wil zeggen dat u de aanslagen voor een aantal belastingen niet hoeft te betalen. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding hangt af van uw financiële situatie.

U kunt digitaal een aanvraag kwijtschelding indienen. Een papieren aanvraagformulier wordt niet meer verstrekt.

Bekijk ook de veelgestelde vragen over dit onderwerp.