Tarieven 2018

Belastingtarieven Rucphen 2018

Belastingsoort 2018
Onroerendezaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,1139%
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,1499%
Niet-woningen gebruikers 0,1264%
Rioolheffing   
Woningen € 205,58
Woningen met door de gemeente beschikbaar gestelde IBA   € 160,98
Niet-woningen 0,1108%
   
Afvalstoffenheffing  
Vastrecht per perceel € 109,20
Per lediging GFT-container € 2,00
Per lediging restafval-container € 5,60
Per inworp ondergrondse verzamelcontainer € 1,10