Belastingsoorten waterschap

Als inwoner, ondernemer óf eigenaar van een woning, een gebouw of grond in West-Brabant heeft u belang bij het werk van waterschap Brabantse Delta. U kunt door waterschap Brabantse Delta aangeslagen worden voor de volgende belastingsoorten aangeslagen worden:

  • Zuiveringsheffing woonruimten;
  • Zuiveringsheffing bedrijven;
  • Verontreinigingsheffing woonruimten;
  • Verontreinigingsheffing bedrijven;
  • Watersysteemheffing ingezetenen;
  • Watersysteemheffing gebouwde onroerende zaken;
  • Watersysteemheffing ongebouwde onroerende zaken;
  • Watersysteemheffing natuurterreinen.

Klik op onderstaande regel voor meer uitleg over bovenstaande belastingsoorten.