Watertoeristenbelasting

Voor informatie over watertoeristenbelasting kunt u terecht bij de havenmeester.

Tarieven

De tarieven vindt u in de Verordening watertoeristenbelasting van de betreffende gemeente.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de belastingen op het aanslagbiljet, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen via de digitale balie. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat u niet hoeft te betalen! Wilt u wachten met betalen totdat er een uitspraak op uw bezwaar is gedaan, dan dient u om uitstel van betaling te vragen.

Tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar aantekenen. De gemeenteraad heeft de tarieven vastgesteld.

Watertoeristenbelasting geldt alleen voor de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge en Moerdijk.

De BWB verzorgt voor deze gemeenten de watertoeristenbelasting.