Toeristenbelasting

Voor het houden van verblijf met overnachting tegen vergoeding binnen de gemeente voor personen die niet ingeschreven staan in de gemeentelijke basisadministratie wordt een toeristenbelasting geheven. Voorschriften en bepalingen omtrent de toeristenbelasting liggen vast in de Verordening toeristenbelasting.

Voor wie is de belasting?

Als u gelegenheid biedt tot overnachten tegen betaling, komt u in aanmerking voor toeristenbelasting. Dit zijn onder andere houders van de hotels, pensions en campings. Het tarief kan aan de toerist worden doorberekend.

Als u toerist bent, betaalt u aan de recreatieondernemer een bedrag voor het overnachten. U bent dan geen toeristenbelasting aan de gemeente verschuldigd. Wel berekent de ondernemer de toeristenbelasting aan u door die hij aan de gemeente moet betalen.

Als u van mening bent dat de ondernemer u teveel toeristenbelasting in rekening brengt, kunt u dat niet bij de gemeente verhalen. Daarvoor moet u bij de ondernemer zijn. De ondernemer mag niet meer toeristenbelasting doorberekenen dan hij aan de gemeente moet betalen.

Wanneer wordt de aanslag opgelegd?

De Belastingsamenwerking West-Brabant verzorgt onder andere de uitvoering (heffing en invordering) van de toeristenbelasting voor uw gemeente. 

Er worden voorlopige aanslagen toeristenbelasting opgelegd, voorafgaand aan het opleggen van de definitieve aanslag op een later tijdstip. 

Toeristenbelasting is voor u geen inkomstenbron, maar een ontvangst die u (zoals BTW) dient af te dragen. Aangezien wij deze afdrachten pas een jaar na het belastbare feit én nadat door u aangifte is gedaan, kunnen ontvangen brengt dit onnodige risico’s voor de BWB met zich mee (o.a. minder ontvangsten door faillissementen en andere redenen waarom bedragen oninbaar kunnen blijken). Door het opleggen van voorlopige aanslagen wordt getracht deze risico’s zoveel mogelijk te beperken.

De heffingsmaatstaf voor de voorlopige aanslag is vastgesteld op 90% van de heffingsgrondslag van het voorgaande jaar (bijv. 2016), tenzij er op grond van uw aangifte toeristenbelasting 2016 of andere door u aangegeven redenen aanleiding is om hiervan af te wijken (bijvoorbeeld langere of kortere exploitatieduur in 2016 dan in 2015 of tijdelijk geen exploitatie vanwege ziekte of verbouw accommodatie). 

Begin 2017 ontvangt u de aangifte toeristenbelasting over het belastingjaar 2016. Op basis hiervan wordt de definitieve aanslag toeristenbelasting 2016 vastgesteld. Bij vaststelling van het definitieve aanslagbedrag voor 2016 zal de voorlopige aanslag 2017 worden verrekend.

Tarieven

De tarieven vindt u in de Verordening toeristenbelasting.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de belastingen op het aanslagbiljet, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen via de Digitale balie. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat u niet hoeft te betalen! Wanneer na de uitspraak op uw bezwaarschrift blijkt dat er teveel is voldaan, zal het teveel betaalde bedrag worden verrekend of teruggestort. Wilt u wachten met betalen totdat er een uitspraak op uw bezwaar is gedaan, dan dient u bij het indienen van uw bezwaar, om uitstel van betaling te vragen.

Tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar aantekenen. De gemeenteraad heeft de tarieven vastgesteld.

Kwijtschelding

Kwijtschelding aanvragen voor toeristenbelasting is niet mogelijk.

 
Toeristenbelasting geldt voor de gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Woensdrecht en Zundert.

De Belastingsamenwerking verzorgt voor iedere van deze deelnemende gemeente deze aanslag.