Reinigingsheffingen

Binnen de reinigingsheffingen onderscheiden we de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht.

Wilt u informatie over de afvalstoffenheffing? Kijk dan bij het product afvalstoffenheffing. Het reinigingsrecht kan worden geheven van bedrijven en alleen als daadwerkelijk afval wordt aangeboden en opgehaald. We spreken van een retributie.

Tarieven

De tarieven vindt u in de Verordening van de betreffende gemeente.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de belastingen op het aanslagbiljet, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat u niet hoeft te betalen! Wilt u wachten met betalen totdat er een uitspraak op uw bezwaar is gedaan, dan dient u om uitstel van betaling te vragen.

Tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar aantekenen. De gemeenteraad heeft de tarieven vastgesteld.

Kwijtschelding

Kwijtschelding geldt voor de gemeente Breda enkel per perceel, niet de extra container.
Kwijtschelding voor de gemeente Dongen is mogelijk per recht per perceel en container.
Kwijtschelding is niet mogelijk voor de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk en Zundert.

Reinigingsrecht geldt voor de gemeenten Breda, Dongen, Etten-Leur, Oosterhout en Zundert.

De BWB verzorgt voor deze gemeenten de belasting, met uitzondering van de milieustraat.