Reclamebelasting

Reclamebelasting wordt geheven voor openbare aankondigingen in letters, symbolen of kleuren, of een combinatie daarvan, die zo zijn opgesteld, geplaatst of aangebracht, dat ze vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.

Heffingsmaatstaf voor de berekening van de reclamebelasting in Bergen op Zoom is de oppervlakte van de aankondiging.

De heffingsmaatstaf voor de reclamebelasting gemeente Breda Binnenstad, Prinsenbeek en Ulvenhout 2017 is de WOZ-waarde van het bedrijfspand. Men ontvangt een aanslag reclamebelasting, als men een of meerdere reclame-uitingen (aankondigingen) heeft en dit pand binnen het gebied valt waarop de ‘Verordening reclamebelasting Binnenstad Breda 2017’, de “Verordening reclamebelasting Prinsenbeek 2017, of de “Verordening reclamebelasting Ulvenhout 2017” van toepassing is. De opbrengsten van de reclamebelasting vloeien volledig in de kas van de Stichting Ondernemersfonds Breda die daarmee haar activiteiten bekostigt. De gemeente Breda heeft de belastingplichtigen hierover geïnformeerd en tevens de folder van het ondernemersfonds toegezonden.

In de gemeente Roosendaal is naast de reeds langer bestaande Verordening reclamebelasting binnenstad met vaste tarieven per vestiging, per 01-01-2016 een nieuwe verordening ingevoerd voor Reclamebelasting bedrijventerreinen.
De heffingsmaatstaf voor de reclamebelasting Roosendaal bedrijventerreinen 2016 is de WOZ-waarde van het bedrijfspand. Men ontvangt een aanslag reclamebelasting, als men een of meerdere reclame-uitingen (aankondigingen) heeft bij het pand waar men een onderneming heeft en dit pand binnen het gebied valt waarop de "Verordening reclamebelasting Roosendaal bedrijventerreinen Borchwerf I en Majoppeveld 2016"van toepassing is. De opbrengsten van de reclamebelasting vloeien volledig in de kas van de Stichting Ondernemersfonds Roosendaal die daarmee haar activiteiten bekostigt. De genoemde Stichting heeft de belastingplichtigen hierover geïnformeerd.

Tarieven

Tarieven en verordeningen vindt u in de Verordening reclamebelasting van de betreffende gemeente.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de belastingen op het aanslagbiljet, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat u niet hoeft te betalen!

Wilt u wachten met betalen totdat er een uitspraak op uw bezwaar is gedaan, dan dient u om uitstel van betaling te vragen.

Tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar aantekenen. De gemeenteraad heeft de tarieven vastgesteld.

Kwijtschelding

Kwijtschelding aanvragen voor reclamebelasting is niet mogelijk.

 Reclamebelasting geldt alleen voor de gemeenten Bergen op Zoom, Breda en Roosendaal.

De Belastingsamenwerking verzorgt voor de genoemde deelnemende gemeenten deze aanslag.