Parkeerbelastingen

In het centrum en soms in delen buiten het centrum van gemeenten moet men betalen voor het gebruik van openbare parkeerplaatsen. Deze maatregel is onder andere ingesteld om de leefbaarheid van de binnenstad te verbeteren en onrust en overlast in de drukke binnenstad te voorkomen.

Parkeervergunning en betaald parkeren

In en om het centrum zijn er straten voor vergunninghouders en plaatsen voor betaald parkeren. Zoneborden of betaald parkeren-borden geven dit aan.

Tarieven

De tarieven vindt u in de Verordening parkeerbelastingen van uw gemeente.

Bezwaar voor gemeente Breda 

De Belastingsamenwerking West-Brabant behandelt bezwaren tegen naheffingsaanslagen voor de gemeente Breda.
Bent u het niet eens met de bekeuring van deze gemeente, dan kunt u binnen zes weken digitaal bezwaar maken.
Kunt u niet digitaal bezwaar maken, dan kan dit ook schriftelijk. U stuurt het bezwaar naar Belastingsamenwerking West-Brabant, t.a.v. de heffingsambtenaar, Postbus 502, 4870 AM Etten-Leur, met vermelding van het aanslagnummer en kenteken. In het bezwaar staat uw naam, adres, postcode en woonplaats. Communicatie over uw bezwaar gaat sneller met uw telefoonnummer en e-mailadres.

Met
het indienen van een bezwaar blijven de betaaltermijnen hetzelfde

Wanneer u een parkeerbon heeft gekregen van een andere gemeente dan Breda dan wordt u verzocht u te richten tot de betreffende gemeente.

In welke situaties heeft het zin om bezwaar te maken tegen een naheffingsaanslag parkeerbelastingen?

Een parkeercontroleur houdt bij het uitschrijven van een parkeerboete geen rekening met persoonlijke omstandigheden. De  parkeerboete is gebonden aan strikte regels. Bent u het niet eens met de door u ontvangen parkeerboete, dan moet u in uw bezwaarschrift beargumenteren waarom u het niet eens bent. Om u een idee te geven of uw bezwaarschrift kans van slagen heeft leest u in onderstaand overzicht de meest voorkomende argumenten.

Ik ben daar niet geweest
Wanneer u zegt dat u niet met het betreffende voertuig heeft geparkeerd op de plaats en op het moment van het opleggen van de parkeerboete moet u dit onderbouwen met bewijzen. Een parkeercontroleur gaat zeer nauwkeurig te werk. Hij/zij schrijft op de naheffingsaanslag verschillende kenmerken van het voertuig, zoals kenteken, kleur en merk. Het bewijzen van het tegendeel is dus zeer lastig. U kunt misschien bewijzen dat u zelf niet ter plaatse bent geweest (met kassabonnen, vliegtickets, intekenlijst van het werk), maar dat bewijst nog niet dat uw voertuig niet ter plaatse was. U kunt het voertuig bijvoorbeeld hebben uitgeleend.

De parkeertijd van het parkeerkaartje is slechts korte tijd overschreden
Een korte overschrijding van de parkeertijd is nooit aanleiding om het bedrag van een parkeerboete te verminderen. Al bij een overschrijding van één minuut kunt u een parkeerboete krijgen. De eindtijd tot wanneer het parkeerkaartje geldig is staat namelijk duidelijk vermeld op het parkeerkaartje. Dit is daarom geen goede reden om bezwaar te maken.

Geld wisselen of halen
Voordat u ergens parkeert waar u voor moet betalen, moet u zorgen dat u voldoende muntgeld of saldo op uw bankpas heeft. Eerst parkeren en dan geld halen of wisselen mag niet. Een parkeercontroleur kan dan namelijk niet zien of u daadwerkelijk eerst geld of saldo haalt. Dit is daarom geen goede reden om bezwaar te maken. 

Ik wist niet dat ik moest betalen voor het parkeren
Het betaald parkeren wordt ter plaatse duidelijk aangegeven met borden. Ook staan er diverse herhalingsborden en parkeerautomaten. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te weten waar u moet betalen om te parkeren. De gemeente informeert u hier over via borden, informatiestickers op parkeerautomaten maar ook via publicaties in de krant en de website. Dit is daarom geen goede reden om bezwaar te maken.

Ik was aan het laden en/of lossen
Het laden en lossen van voorwerpen mag op een parkeerplaats waarvoor betaald moet worden. Het is belangrijk om te weten dat het laden en lossen onmiddellijk moet gebeuren. Daarna moet u uw voertuig onmiddellijk verplaatsen of u moet betalen voor de parkeerplaats. Ook moet het gaan om voorwerpen die u niet op een andere manier kunt vervoeren. Het brengen of halen van bijvoorbeeld een brief mag niet zonder parkeergeld te betalen. Verder moet het voor de parkeercontroleurs duidelijk zijn dat er sprake is van laden en/of lossen, bijvoorbeeld door een open achterklep en/of knipperende alarmlichten.

Mijn parkeervergunning was niet duidelijk zichtbaar, maar deze is wel betaald
Uw parkeervergunning moet altijd duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het voertuig zijn. Dit leest u in de vergunningvoorwaarden die u heeft ontvangen bij uw parkeervergunning. Is uw vergunning niet duidelijk zichtbaar? Dan voldoet u niet aan de vergunningvoorwaarden en krijgt u een naheffingsaanslag (parkeerboete). Het betalen van uw parkeervergunning alleen is dus niet voldoende. Parkeercontroleurs maken een foto van uw auto en dashboard zodra zij een parkeerboete uitschrijven.  

De parkeerautomaat was kapot
Een kapotte parkeerautomaat is geen geldige reden om geen parkeerkaartje te kopen. Op de parkeerautomaat staat vermeld dat, als er een storing of defect is, betaald moet worden bij een andere parkeerautomaat. Doet u dit niet, dan loopt u het risico op een parkeerboete.

Ik moest alleen iets afgeven of ruilen in de winkel of een kleine aankoop doen
Het betaald parkeren gaat direct in zodra u uw voertuig parkeert. Dus ook als u voor korte tijd parkeert, moet u een parkeerkaartje kopen. De tijd van het parkeren is niet van belang.

Overmacht
Een naheffingsaanslag houdt geen rekening met persoonlijke omstandigheden, deze  is gebonden aan strikte regels. Soms zijn er uitzonderingen, bijvoorbeeld bij overmachtssituaties. Dan moet er wel sprake zijn van onvoorzienbare, niet beïnvloedbare omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een spoedopname of noodsituatie bij een overlijden van ouders of kinderen. Het uitlopen van een medisch bezoek is geen overmacht, omdat het algemeen bekend is dat bezoeken aan medische instanties kunnen uitlopen. Ook pech met de auto is geen reden om uw bezwaarschrift gegrond te verklaren.

De kleur op de naheffingsaanslag (parkeerboete) komt niet overeen met mijn auto
Kloppen alle gegevens op uw parkeerboete, maar klopt de omschrijving van de kleur niet? Dan kan nog steeds worden aangetoond (met uw kenteken) dat u moet betalen. Dit is daarom geen goede reden om bezwaar te maken.

Het kenteken op de naheffingsaanslag (parkeerboete) komt niet overeen met mijn kenteken
Kloppen de cijfers en letters van uw kenteken niet op de naheffingsaanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Staan alleen de streepjes tussen de cijfers en de letters niet juist op de naheffingsaanslag? Dan is er geen andere combinatie van deze cijfers en letters mogelijk en is dit geen goede reden om bezwaar te maken.

Ik was wel aangemeld bij een provider van belparkeren
Wanneer u zich voor een andere regio of sector heeft aangemeld bij een provider van belparkeren dan betekent dit dat de parkeerbelasting voor de straat waar u heeft geparkeerd niet door u is betaald. De parkeerboete is dan ook terecht opgelegd. Wie kiest voor betalen via het belparkeren, is zelf verantwoordelijk voor een correcte aanmelding bij een van de providers van belparkeren.

Iemand anders reed met mijn auto
Degene die het voertuig parkeert, moet een parkeerkaartje betalen. De houder van het kenteken is hiervoor verantwoordelijk en krijgt daarom de parkeerboete als dit niet gebeurt. Dit is bepaald in artikel 225, lid 5, Gemeentewet. De houder van het kenteken is degene op wiens naam het kenteken staat ingeschreven bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Als het kenteken van het voertuig, waarvoor de parkeerboete is opgelegd, volgens het RDW op uw naam geregistreerd staat leidt een bezwaarschrift om deze reden niet tot een gegrond verklaring.

Ik was in het bezit van een geldig parkeerkaartje en dit lag zichtbaar achter de voorruit
Een parkeerkaartje moet altijd, duidelijk zichtbaar zijn achter de voorruit van het voertuig, aanwezig zijn. Als tijdens de uitgebreide controle door de parkeercontroleurs geen geldig parkeerkaartje wordt aangetroffen achter de voorruit of ergens anders op een van buitenaf zichtbare plaats dan krijgt u een parkeerboete. Alsnog een kaartje kopen en dit neerleggen heeft dus geen zin. Het al dan niet gegrond verklaren van uw bezwaarschrift is afhankelijk van de verklaringen van de controleurs en de door hen gemaakte foto’s van uw voertuig en dashboard.

Ik heb een parkeervergunning, maar deze was niet (op tijd) betaald
Uw parkeervergunning is alleen geldig als u binnen de door de gemeente gestelde termijn betaalt. Dit staat onder andere in de vergunningvoorwaarden die u heeft ontvangen bij uw parkeervergunning. Als u uw vergunning (nog) niet heeft betaald, dan voldoet u niet aan de vergunningvoorwaarden en heeft bezwaar maken geen zin.

U heeft de auto bij een losse parkeermeter geparkeerd en een naheffing ontvangen
Losse parkeermeters zijn bedoeld voor “kort parkeren”. U mag hier niet parkeren als u een parkeerkaartje heeft gekocht. Ook is het hier niet toegestaan om met een vergunning en belparkeren kaart te parkeren. Dit is daarom geen goede reden om bezwaar te maken.

Naar boven