Marktgelden

Neemt u een standplaats in tijdens de weekmarkt, dan heeft u hiervoor een vergunning gekregen, de marktplaatsvergunning. Op basis van deze vergunninggegevens wordt marktgeld bij u in rekening gebracht voor het daadwerkelijk gebruik maken van de marktstandplaats.

Tarieven

De tarieven vindt u in de Verordening marktgelden van uw gemeente.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de belastingen op het aanslagbiljet, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat u niet hoeft te betalen! Wilt u wachten met betalen totdat er een uitspraak op uw bezwaar is gedaan, dan dient u om uitstel van betaling te vragen.

Tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar aantekenen. De gemeenteraad heeft de tarieven vastgesteld.

Marktgelden worden in alle gemeenten opgelegd.

De Belastingsamenwerking verzorgt voor de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Roosendaal en Zundert deze belasting.

In de overige gemeenten wordt dit door de betreffende gemeente zelf verzorgd.