Lijkbezorgingsrechten

Lijkbezorgingsrechten worden geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor door de gemeente geleverde diensten die verband houden met de begraafplaats.

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Tarieven

De tarieven vindt u in de Verordening lijkbezorgingsrechten.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de belastingen op het aanslagbiljet, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen. Voor de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk en Zundert kan deze ingediend worden via de digitale balie van de BWB, voor de overige gemeenten bij de betreffende gemeente.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat u niet hoeft te betalen! Wilt u wachten met betalen totdat er een uitspraak op uw bezwaar is gedaan, dan dient u om uitstel van betaling te vragen.

Tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar aantekenen. De gemeenteraad heeft de tarieven vastgesteld.

Lijkbezorgingsrechten worden opgelegd in de gemeenten Bergen op Zoom,
 Breda, Dongen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Woensdrecht en Zundert.

De Belastingsamenwerking verzorgt voor de gemeenten Etten-Leur en Moerdijk deze belasting.
In de overige gemeenten wordt dit door de betreffende gemeente zelf verzorgd.