Leges

Voor diverse diensten van de gemeente, zoals  het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning, het houden van een evenement, het trouwen in een gemeentelijke trouwlocatie, worden kosten in rekening gebracht. Deze noemen we leges.

Leges zijn belastingen. De leges liggen vast in de Legesverordening van de betreffende gemeente.

Tarieven

De tarieven vindt u in de verordening van de betreffende gemeente.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de belasting, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet digitaal bezwaar maken. Kunt u niet digitaal bezwaar maken, dan kan dit ook schriftelijk. U stuurt het bezwaar naar Belastingsamenwerking West-Brabant, t.a.v. de heffingsambtenaar, Postbus 502, 4870 AM Etten-Leur, met vermelding van het notanummer en de naam van de gemeente die de nota leges heeft opgelegd. In het bezwaar staat uw naam, adres, postcode en woonplaats. Communicatie over uw bezwaar gaat sneller met uw telefoonnummer en e-mailadres.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat u niet hoeft te betalen. Wanneer na de uitspraak op uw bezwaarschrift blijkt dat er teveel is betaald, zal het teveel betaalde bedrag worden verrekend of teruggestort.
Wilt u wachten met betalen totdat er een uitspraak op uw bezwaar is gedaan, dan dient u bij het indienen van uw bezwaar om uitstel van betaling te vragen.

Tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar aantekenen. De gemeenteraad heeft de tarieven vastgesteld.