Havengelden

Onder de naam ‘havengeld’ wordt een recht geheven ter zake van het gebruik van de havens met vaartuigen.

Tarieven

De tarieven vindt u in de Verordening havengelden van de betreffende gemeente.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de belastingen op het aanslagbiljet, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen bij de betreffende gemeente. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat u niet hoeft te betalen! Wanneer na de uitspraak op uw bezwaarschrift blijkt dat er teveel is voldaan, zal het teveel betaalde bedrag worden verrekend of teruggestort.
Wilt u wachten met betalen totdat er een uitspraak op uw bezwaar is gedaan, dan dient u bij het indienen van uw bezwaar, om uitstel van betaling te vragen.

Tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar aantekenen. De gemeenteraad heeft de tarieven vastgesteld.

 Havengelden geldt alleen voor de gemeenten Breda en Bergen op Zoom.

De Belastingsamenwerking verzorgt deze aanslag niet voor de betreffende deelnemende gemeenten