Forensenbelasting

Houdt u, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, binnen de gemeente meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerd vakantieverblijf ter beschikking voor u of uw gezin, dan bent u belastingplichtig voor de forensenbelasting.

Tarieven

De tarieven vindt u in de Verordening forensenbelasting van uw gemeente.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de belastingen op het aanslagbiljet, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen via de Digitale balie. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat u niet hoeft te betalen! Wanneer na de uitspraak op uw bezwaarschrift blijkt dat er teveel is voldaan, zal het teveel betaalde bedrag worden verrekend of teruggestort.
Wilt u wachten met betalen totdat er een uitspraak op uw bezwaar is gedaan, dan dient u bij het indienen van uw bezwaar, om uitstel van betaling te vragen.

Tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar aantekenen. De gemeenteraad heeft de tarieven vastgesteld.

Forensenbelasting geldt bij de deelnemende gemeenten alleen voor Rucphen, Woensdrecht en Zundert.

De Belastingsamenwerking verzorgt voor deze gemeenten de forensenbelasting.