Bezwaar en beroep

Bezwaar maken

U kunt digitaal bezwaar maken tegen:

  • de aanslag gemeentelijke- en/ of waterschapsheffingen.
    Gemeentelijke heffingen zijn onder andere: afvalstoffenheffing, rioolheffing, onroerende-zaakbelastingen, hondenbelasting en precariobelasting
    Waterschapsheffingen zijn zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing en watersysteemheffing
  • de nota leges  
    Leges zijn kosten die de gemeente aan u berekent voor bijvoorbeeld het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning, het houden van een evenement of het trouwen in een gemeentelijke trouwlocatie

U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag/nota/parkeerboete. Bij uw bezwaar stuurt u bewijsstukken mee, die aangeven waarom u de aanslag/nota/parkeerboete onjuist vindt. Deze zijn nodig om uw bezwaar te behandelen.

Als u bezwaar maakt, krijgt u een ontvangstbevestiging. Door het indienen van een bezwaar krijgt u niet meteen ook uitstel van betaling. Als u uitstel van betaling wilt voor het bedrag waartegen u bezwaar maakt, moet u dat schriftelijk aanvragen. Het bedrag waartegen u géén bezwaar maakt, betaalt u voor de vervaldag. Zo voorkomt u een aanmaning (met bijbehorende kosten). 

De BWB doet uitspraak op uw bezwaar voor het einde van het kalenderjaar waarin u bezwaar maakt. Uitzondering zijn bezwaarschriften die (maximaal) 6 weken voor het einde van het kalenderjaar zijn ontvangen. In dat laatste geval krijgt u binnen 6 weken een uitspraak op uw bezwaar.

Beroep instellen

Als de uitspraak op uw bezwaarschrift onduidelijk is of eventuele vragen oproept, nodigen wij u uit eerst contact met ons op te nemen. Houdt u hierbij het kenmerk bij de hand wat in de uitspraak op uw bezwaarschrift staat vermeld. Als het nodig is, neemt een medewerker van de afdeling Bezwaar en Beroep het besluit met u door. Mocht u er samen niet uitkomen, dan kunt u alsnog beroep instellen bij de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team belastingrecht, Postbus 3332, 4800 DH Breda. U kunt beroep instellen binnen zes weken na dagtekening van de uitspraak op uw bezwaarschrift.

Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de Rechtbank Zeeland – West-Brabant. De hoogte van het griffierecht wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en is niet in alle gevallen gelijk. Voor 2018 gelden de volgende griffierechten in gemeentelijke belastingzaken, waterschapsbelastingzaken en WOZ-zaken:

Beroep bij de rechtbank  
Natuurlijk persoon                   €  46,00
Niet-natuurlijk persoon € 338,00
Hoger beroep bij het gerechtshof  
Natuurlijk persoon € 124,00
Niet-natuurlijk persoon € 508,00
Beroep in cassatie bij de Hoge Raad  
Natuurlijk persoon                  € 124,00
Niet-natuurlijk persoon                  € 508,00