Bezwaar en beroep

Bezwaar maken

U kunt digitaal bezwaar maken tegen:

  • de aanslag gemeentelijke- en/ of waterschapsheffingen.
    Gemeentelijke heffingen zijn onder andere: afvalstoffenheffing, rioolheffing, onroerende-zaakbelastingen, hondenbelasting en precariobelasting.
    Waterschapsheffingen zijn zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing en watersysteemheffing.
  • de nota leges
    Leges zijn kosten die de gemeente aan u berekent voor bijvoorbeeld het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning, het houden van een evenement of het trouwen in een gemeentelijke trouwlocatie.

U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag/nota/parkeerboete. Bij uw bezwaar stuurt u bewijsstukken mee, die aangeven waarom u de aanslag/nota/parkeerboete onjuist vindt. Deze zijn nodig om uw bezwaar te behandelen.

Als u bezwaar maakt, krijgt u een ontvangstbevestiging. Door het indienen van een bezwaar krijgt u niet meteen ook uitstel van betaling. Als u uitstel van betaling wilt voor het bedrag waartegen u bezwaar maakt, moet u dat schriftelijk aanvragen. Het bedrag waartegen u géén bezwaar maakt, betaalt u voor de vervaldag. Zo voorkomt u een aanmaning (met bijbehorende kosten). 

De BWB doet uitspraak op uw bezwaar voor het einde van het kalenderjaar waarin u bezwaar maakt. Uitzondering zijn bezwaarschriften die (maximaal) 6 weken voor het einde van het kalenderjaar zijn ontvangen. In dat laatste geval krijgt u binnen 6 weken een uitspraak op uw bezwaar.

Beroep instellen

Als de uitspraak op uw bezwaarschrift onduidelijk is of eventuele vragen oproept, nodigen wij u uit eerst contact met ons op te nemen. Houdt u hierbij het kenmerk bij de hand wat in de uitspraak op uw bezwaarschrift staat vermeld. Indien nodig neemt een medewerker van de afdeling Bezwaar en Beroep het besluit met u door.
Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u alsnog beroep instellen bij de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team belastingrecht, Postbus 3332, 4800 DH Breda. U kunt beroep instellen binnen zes weken na dagtekening van de uitspraak op uw bezwaarschrift.
Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de Rechtbank Zeeland – West-Brabant. De hoogte van het griffierecht wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en is niet in alle gevallen gelijk. Voor 2017 gelden de volgende griffierechten in gemeentelijke belastingzaken, waterschapsbelastingzaken en WOZ-zaken:

Beroep bij de rechtbank  
Natuurlijk persoon                   €  46,00
Niet-natuurlijk persoon € 334,00
Hoger beroep bij het gerechtshof  
Natuurlijk persoon € 124,00
Niet-natuurlijk persoon € 503,00
Beroep in cassatie bij de Hoge Raad  
Natuurlijk persoon                  € 124,00
Niet-natuurlijk persoon                  € 501,00