Overheidsvordering

Met een overheidsvordering kan de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) een belastingschuld rechtstreeks van iemands bankrekening afschrijven. Als u ook na het ontvangen van een dwangbevel uw belastingschuld niet betaalt, dan mogen wij zonder uw medewerking het bedrag van uw bankrekening afschrijven. De bank is verplicht om hieraan mee te werken.

Het bedrag dat gevorderd mag worden

Voor aanslagen waarop een bedrag van maximaal € 1000 openstaat, kan de overheidsvordering gebruikt worden. Dit bedrag kan worden opgedeeld in verschillende bedragen. Een deelbedrag mag over een periode van drie aaneengesloten maanden twee keer per maand worden geïnd. Het maximumbedrag dat in één keer afgeschreven mag worden is € 500. Er mag dus bij een openstaand aanslagbedrag van € 1000 twee keer €500 worden gevorderd, maar het mag ook in 6 keer voor € 166,66 per keer. 

Voorwaarden voor een overheidsvordering

Zowel de Belastingdienst als de waterschappen en de gemeenten mogen een overheidsvordering uitvoeren. Er is wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

  • Er moet een dwangbevel zijn betekend
  • Het openstaand bedrag van de belastingaanslag, waarvoor de overheidsvordering wordt gedaan, mag niet hoger zijn dan € 1000
  • Per belastingaanslag mag maximaal twee keer per maand een overheidsvordering worden gedaan
  • Voor een overheidsvordering mag maximaal € 500 per keer afgeschreven worden
  • Overheidsvorderingen mogen alleen worden afgeschreven van een betaalrekening, niet van een spaarrekening of een creditcard
  • De bank voert de overheidsvordering of deelvordering alleen uit als de bestedingsruimte, het saldo plus het bedrag dat men rood mag staan, op de rekening voldoende is
  • Een overheidsvordering voor dezelfde belastingaanslag mag gedurende een aaneengesloten periode van maximaal drie maanden worden gedaan- als de belastingaanslag dan nog niet is ingevorderd, kunnen andere invorderingsmiddelen worden ingezet