Invorderingsrente

De regels met betrekking tot de invorderingsrente gelden ook voor de waterschappen en gemeenten. Dat betekent dat rente in rekening wordt gebracht als u te laat, dus na de vervaldag, betaalt. De te betalen rente wordt berekend op het moment van betalen over het betaalde bedrag.

Hoe hoog is de invorderingsrente?

De huidige renteregeling kent een eigen rentepercentage dat elk kwartaal wordt vastgesteld en gepubliceerd. Het percentage van de wettelijke rente wordt bij Algemene Maatregel van Bestuur vastgesteld.