Exploot en beslag

Als u na een dwangbevel nog niet betaald heeft, kan de belastingsdeurwaarder beslag gaan leggen. 

De kosten van beslag zijn afhankelijk van de aard van het beslag en de extra kosten, die gemaakt worden.

Beslag op roerende zaken 
Roerende zaken zijn alle zaken die niet onroerend zijn. Dit zijn in het algemeen zaken die kunnen worden verplaatst of zichzelf kunnen verplaatsen. Voorbeelden zijn meubels, fietsen, brommers, auto's de inventaris van een bedrijf, bedrijfsvoorraden, vee, enz.

Wielklem
Als er bij beslaglegging een auto van een wanbetaler wordt aangetroffen, wordt een wielklem aangebracht. Als de auto een wielklem heeft, wordt een beslagsticker op het raam geplakt. Op die sticker staat welk telefoonnummer u kunt bellen voor meer informatie en om de wielklem te laten verwijderen. De wielklem wordt alleen verwijderd als de belastingschuld en alle bijkomende kosten direct aan de deurwaarder worden betaald. Wordt de belastingschuld niet betaald, dan wordt de auto afgevoerd.

Beslag op onroerende zaken 
Onroerende zaken zijn grond, gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd. In hoofdzaak betreft een beslag op onroerende zaken een beslag op een woonhuis of een bedrijfspand.

Beslag onder derden 
Onder een beslag onder derden wordt verstaan, dat er beslag wordt gelegd op gelden, tegoeden of goederen die een ander aan de belastingschuldige verschuldigd is of onder zich heeft. Enkele voorbeelden zijn:

  • Beslag op banktegoeden
  • Beslag op salaris of uitkering
  • Beslag op onder een verzekeringsmaatschappij in verband met het recht op een (schade-)uitkering
  • Beslag op huurpenningen
  • Beslag op tegoeden van handelsdebiteuren etc. 

Ook kan er beslag gelegd worden op uw 'voorlopige teruggave' van de Belastingdienst. Daarnaast kunnen wij u ook aanhouden tijdens een politieactie of een scanactie. Aan de meeste van deze maatregelen zijn hoge kosten verbonden.