Dwangbevel

Betaling gekruist met het dwangbevel?

Als uw volledige betaling voor de dagtekening van het dwangbevel is bijgeschreven op het rekeningnummer NL86 BNGH 0285 1542 65 van de BWB, dan worden de dwangbevelkosten ingetrokken.

Kijk eerst in de digitale balie of de betaling reeds is verwerkt en of er nog bedragen openstaan.

Wanneer wordt een dwangbevel verstuurd?

Als uw betaling na de aanmaning uitblijft dan wordt een dwangbevel uitgevaardigd. Een dwangbevel is een officieel stuk dat via de post aan u ter kennis wordt gebracht. Dat ter kennis brengen noemen we "betekenen". In het dwangbevel staat wie het heeft uitgevaardigd, aan wie en op welke manier het is betekend en wat de gevolgen zijn als u niet betaald. Dat kan zijn beslag op uw loon of uitkering. Voor het betekenen worden kosten gerekend. Deze kosten zijn afhankelijk van het bedrag dat u moet betalen. 
Deze bedragen € 40,00 bij een gevorderde som tot € 90,00. De kosten worden verhoogd met € 3,00 voor elk geheel bedrag van € 45,00 dat de gevorderde som hoger is. Zie hier de tabel