Dwangbevel

Heeft u betaald en toch een dwangbevel gekregen?

Als uw volledige betaling vóór de dagtekening van het dwangbevel is bijgeschreven op het rekeningnummer NL86 BNGH 0285 1542 65 van de BWB, dan worden de dwangbevelkosten ingetrokken.

Kijk daarom eerst in de Digitale balie of de betaling al is verwerkt en of er nog bedragen openstaan.

Wanneer wordt een dwangbevel verstuurd?

Als u niet binnen de termijn van de aanmaning betaalt, dan ontvangt u kort daarna van ons een dwangbevel per post of van onze belastingdeurwaarder. U krijgt met het dwangbevel een bevel om uw belastingschuld binnen 2 dagen te betalen.

De kosten voor de betekening van het dwangbevel zijn afhankelijk van de hoogte van de belastingschuld:

  • Bij een belastingschuld tot € 90 zijn de betekeningskosten € 41
  • Bij een belastingschuld vanaf € 90 zijn de betekeningskosten € 41 voor de eerste € 45 belastingschuld plus € 4 voor elke volgende volle € 45

De kosten voor de betekening van het dwangbevel zijn hoogstens €12.197.

Betaalt u niet binnen de termijn van het dwangbevel, dan kan er beslag gelegd worden op uw eigendommen, loon of uitkering. Daarnaast kunnen wij met een overheidsvordering het geld van uw bankrekening afschrijven.