Aanmaning

Heeft u al betaald en toch een aanmaning gekregen?

Als uw volledige betaling vóór de dagtekening van de aanmaning is bijgeschreven op het rekeningnummer NL86 BNGH 0285 1542 65 van de BWB, dan worden de aanmaningskosten ingetrokken.

Kijk eerst in de Digitale balie of de betaling reeds is verwerkt en of er nog bedragen openstaan.

Wanneer wordt een aanmaning verstuurd?

Op uw aanslag staat een betaaltermijn vermeld. Een aanmaning is de eerste actie van de dwanginvordering na het uitblijven van een betaling. Het aanslagbedrag wordt dan verhoogd met een extra bedrag aan 'aanmaningskosten'.

Het totaal openstaande bedrag moet u binnen 14 dagen na dagtekening van de aanmaning betalen. Omdat u te laat bent met het betalen van de aanslag kan u invorderingsrente verschuldigd zijn. Voor het verzenden van de aanmaning worden kosten gerekend.

Deze kosten zijn afhankelijk van het bedrag dat u moet betalen. Ze bedragen € 7,00 bij een gevorderde som tot € 454,00 en € 16,00 bij een gevorderde som hoger dan € 454,00.