Dwanginvordering

Heeft u al naar de informatie over aanmaning en dwangbevel in de interactieve video van "Iris geeft antwoord" gekeken? Zo niet, klikt u dan hier

Invordering

Voor waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen zijn dezelfde wetten van toepassing als voor de rijksbelastingen. Deze wetten zijn onder andere de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR), de Invorderingswet 1990, de Kostenwet invordering rijksbelastingen en het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering.

Invorderingsmaatregelen

Doordat deze wetten van toepassing zijn, is het voor het waterschap en gemeenten niet nodig om voor het invorderen van een aanslag de kantonrechter in te schakelen. Het waterschap en gemeenten kunnen zelf overgaan tot het uitvaardigen van een dwangbevel en het invorderen daarvan. Het waterschap en gemeenten hebben daarbij dezelfde rechten als de belastingdienst.