Internetbankieren

Acceptgiro

Vooruitlopend op de landelijke afschaffing van de papieren acceptgirokaart in 2019 stuurt de BWB vanaf 2017 al geen acceptgirokaart meer mee bij het aanslagbiljet. 

Automatisch betalen in termijnen wordt door de Belastingsamenwerking West-Brabant erg op prijs gesteld. Als u hiervoor niet kiest moet u het bedrag zelf overmaken met een eigen bankopdracht of via internetbankieren. Het aanslagbedrag moet voor de tweede vervaldatum betaald zijn. Eventueel in twee termijnen.

Restitutie

Als een aanslag verminderd wordt en reeds is betaald, dan wordt verrekend met nog openstaande aanslagen. Staat er niets meer open dan wordt gerestitueerd.

Voor meet- en tabelbedrijven geldt t.a.v. waterschapsbelastingen: 
Als de definitieve aanslag lager is dan de voorlopige aanslag, kan het bedrag worden verrekend. Is verrekening niet mogelijk, dan wordt het bedrag gerestitueerd.