Betalingsregeling

Uitstel van betaling

Uitstel van betaling kan worden verleend om twee redenen:

  • U betaalt in termijnen
  • U maakt bezwaar tegen de aanslag

Als u de betalingstermijn wilt uitstellen en een betalingsregeling wilt afspreken moet u via het contactformulier daarom verzoeken. In dat verzoek geeft u aan wat de reden van het uitstel is. Bij een uitstel van betaling kan invorderingsrente in rekening worden gebracht.

Het indienen van een bezwaarschrift ontslaat u niet van uw plicht om de aanslag te betalen. Uitstel van betaling voor het betwiste bedrag kunt u meteen aanvragen bij het indienen van uw bezwaarschrift in de digitale balie.
Het bedrag waartegen u géén bezwaar maakt dient u voor de vervaldag te betalen om te voorkomen dat u invorderingsrente moet betalen. 

Betalingsregeling

Een betalingsregeling kan telefonisch aangevraagd worden, wanneer u uw aanslag in termijnen wilt regelen en waarbij u zelf zorg draagt voor de betaling.
Bij een betalingsregeling kan invorderingsrente in rekening worden gebracht.