Automatische Incasso

Automatisch betalen

U kunt een machtiging afgeven voor automatische incasso van uw totale aanslagbedrag in maandelijkse termijnen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Hiervoor moet u de Belastingsamenwerking West-Brabant machtigen. 

De automatische incasso vraagt u eenvoudig aan via de Digitale balie of via het contactformulier op deze website.  
LET OP: het is niet mogelijk telefonisch een automatische incasso aan te vragen of het rekeningnummer van een automatische incasso te wijzigen.

De voordelen van een automatische incasso zijn:

 • U mag het aanslagbedrag over een langere periode betalen (maximaal 10 termijnen)
 • U kunt geen betaling vergeten, want deze wordt automatisch afgeschreven
 • Bij tijdige betaling voorkomt u extra (invorderings-)kosten

Een eerder verleende machtiging blijft tot opzegging actief. Als u al betaalt via automatische incasso staat dit op uw aanslagbiljet.

Bij een aanslagbedrag van € 100 of meer en niet meer dan € 10.000 vindt de afschrijving in 10 maandelijkse termijnen plaats. Aanslagbedragen van minder dan € 100 of meer dan € 10.000 worden afgeschreven in 1 termijn, 2 maanden na dagtekening van het aanslagbiljet.

Regel uw aanvraag binnen 2 weken na de dagtekening. In dat geval profiteert u van de maximaal mogelijke afschrijvingstermijnen. Komt uw aanvraag later binnen, dan daalt het aantal mogelijke afschrijvingstermijnen.

Wanneer vinden de automatische incasso's plaats?

Bij de automatische incasso in 10 termijnen gebeurt de eerste afschrijving 1 maand na de dagtekening van de aanslag. Bij de automatische incasso in 1 termijn gebeurt de eerste afschrijving 2 maanden na dagtekening van de aanslag. In het geval van een automatische incasso in 10 termijnen kan dit betekenen dat de incasso's het betreffende kalenderjaar overtreffen. Bijvoorbeeld wanneer de aanslag is opgelegd met dagtekening 31 mei, zal de eerste incassotermijn plaatsvinden eind juni en de laatste (tiende) termijn eind maart het daaropvolgende jaar.

Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat er het daaropvolgende jaar eind maart 2 incassotermijnen tegelijk worden geïncasseerd wanneer de aanslag van het daaropvolgende jaar in februari is gedagtekend. In het betalingskenmerk dat bij de afschrijving wordt vermeld, staat het aanslagnummer waarop de incasso betrekking heeft. Zo kunt u zelf controleren voor welke aanslag de afschrijving wordt gedaan.

In 2018 vinden de automatische incasso's op de onderstaande data plaats. Als een wijziging of stopzetting vóór de mutatiedatum plaatsvindt, zal deze op de eerstvolgende afschrijving van toepassing zijn. Wanneer een wijziging of stopzetting ná de mutatiedatum heeft plaatsgevonden, zal deze op de afschrijving van een maand later van toepassing zijn.

Maand Mutaties mogelijk tot Datum afschrijving
01-18 19 januari 2018 29 januari 2018
02-18 19 februari 2018 27 februari 2018
03-18 20 maart 2018 28 maart 2018
04-18 18 april 2018 26 april 2018
05-18 18 mei 2018 28 mei 2018
06-18 20 juni 2018 28 juni 2018
07-18 18 juli 2018 27 juli 2018
08-18 20 augustus 2018 28 augustus 2018
09-18 19 september 2018 27 september 2018
10-18 19 oktober 2018 29 oktober 2018
11-18 20 november 2018 28 november 2018
12-18 20 december 2018 28 december 2018

Automatische incasso is niet van toepassing op de volgende aanslagen:

 • voorlopige aanslag zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing
 • voorlopige aanslag rioolheffing grootverbruik
 • bedrijfsinvesteringszone (Gemeente Bergen op Zoom per 2016 wel mogelijk)
 • grafrechten
 • havengeld
 • leges parkeerbelasting
 • lijkbezorgingsrechten
 • marktgelden
 • precario
 • retributiebelasting
 • reclamebelasting 
 • toeristenbelasting
 • watertoeristenbelasting
 • woonforensenbelasting

Wijziging rekeningnummer doorgeven

Het wijzigen van een rekeningnummer van de automatische incasso kunt u makkelijk via de Digitale balie of het contactformulier doen. Het is niet mogelijk telefonisch het rekeningnummer van een automatische incasso te wijzigen!