Betalen

Bekijk ook "Iris geeft antwoord" voor informatie over automatische incasso en betalingsregeling, uitstel van betaling of informatie over aanmaning en dwangbevel

Kies uit onderstaande onderwerpen

Acceptgirokaart

Vooruitlopend op de landelijke afschaffing van de papieren acceptgirokaart in 2019 stuurt de BWB vanaf 2017 al geen acceptgirokaart meer mee bij het aanslagbiljet.
Wanneer u geen automatische incasso heeft, moet u het bedrag zelf overmaken met een overschrijving via internetbankieren of overschrijvingskaart.
Ook kunt u het bedrag contant of per pin betalen bij één van de GWK Travelex kantoren.
Kijk hiervoor op www.gwktravelex.nl, of bel 020-31 62 097, voor een GWK kantoor bij u in de buurt.

Rekeningnummer BWB

Tenaamstelling: BWB Belastingen
IBAN: NL86 BNGH 0285 1542 65
BIC: BNGHNL2G
Bank Nederlandse Gemeenten
Incassantnummer: NL52ZZZ508280370000

IBAN

IBAN is de afkorting voor International Bank Account Number. Dit langere rekeningnummer wordt gebruikt voor alle binnenlandse en Europese betalingen. Een Nederlands IBAN bestaat uit achttien letters en cijfers.

Een Nederlands IBAN begint met landcode NL, gevolgd door een controlegetal van twee cijfers en een bankcode van vier letters. Het IBAN eindigt op uw rekeningnummer zoals dat bijvoorbeeld op uw betaalpas staat. Bestaat dat nummer uit negen cijfers of minder? Dan komen daar nog één of meer nullen voor in het IBAN.

                                              1374736018IBAN.jpg

U vindt uw IBAN op uw rekeningafschriften en in uw internetbankieromgeving. Vindt u het niet? Klik hier om uw rekeningnummer om te zetten naar het IBAN.

Kijk voor meer informatie op www.overopiban.nl