Hoe vraagt u kwijtschelding aan?

Denkt u dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding? U kunt hieronder direct een aanvraag kwijtschelding indienen. U heeft hiervoor uw aanslagbiljet nodig. Een papieren aanvraagformulier wordt niet meer verstrekt.

Bij deze aanvraag worden alle openstaande vorderingen meegenomen die nog in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding.

Uw gegevens worden gecontroleerd in de Basisregistratie Personen (voorheen Gemeentelijke Basisadministratie), bij de RDW, de Belastingdienst en het UWV.

Wordt aan u kwijtschelding verleend, dan toetsen wij of u voor het nieuwe jaar in aanmerking komt voor geautomatiseerde kwijtschelding. Heeft u dit liever niet, dan kunt u dit via het contactformulier aangeven.

Aanvraag kwijtschelding