Hoe bepalen we of u niet kunt betalen?

We kijken of u belasting kunt betalen. Daarvoor kijken we naar:

  • uw inkomen
  • het geld dat u op de bank heeft staan
  • de waarde van uw bezit 

Uw inkomen
In de tabel hieronder leest u welk 'grenzen' er zijn voor uw inkomen om kwijtschelding te kunnen krijgen. De grens hangt af van uw situatie.

Huishoudsituatie

Grens
(zonder kostendelers)

1 kostendeler

2 kostendelers

3 kostendelers

Alleenstaande

€    992,12

€    708,66

€    614,17

€    566,93

Gehuwd/samenwonend

€ 1.417,32

€ 1.228,34

€ 1.133,86

€ 1.077,16

Alleenstaande AOW-gerechtigd

€ 1.161,61

€    797,54

€    692,63

€    640,17

Gehuwd/samenwonend 
beiden AOW-gerechtigd

€ 1.595,08

€ 1.382,40

€ 1.276,06

€ 1.212,26

Gehuwd/samenwonend 
1 persoon AOW-gerechtigd

€ 1.584,38

€ 1.373,13

€ 1.267,50

€ 1.204,13

 

 

Van uw inkomen halen we de volgende uitgaven af:
- een deel van uw huur
- een deel van uw zorgpremie
- een deel van uw maandelijkse aflossingen belastingen
- een deel van uw uitgaven aan kinderopvang
- een deel van het kindgebonden budget waar u recht op heeft, maar dat u niet ontvangt
- alimentatie  

Daarna kijken we hoeveel inkomen er overblijft. Als uw inkomen onder de grens ligt, dan kan het zijn dat u niet hoeft te betalen. We kijken daarna ook nog naar:

  • het geld dat u op de bank heeft staan
  • de waarde van uw bezit 

Heeft u kostendelers in huis?
Kostendelers zijn mensen die bij u in huis wonen en:

  • 21 jaar of ouder zijn (bijvoorbeeld uw kinderen of ouders);
  • niet studeren;
  • geen huur betalen. 

In de kolommen achter de grens ziet u dat de grens lager wordt als u ‘kostendelers’ in huis heeft. De grens hangt af van het aantal kostendelers. Hoe meer kostendelers, hoe lager uw grens wordt. 

Bijvoorbeeld: U bent getrouwd en u krijgt samen € 1.417,00 per maand. U heeft 1 kostendeler in huis (een niet-studerende zoon van 24 jaar). Uw grens wordt dan verlaagd naar € 1.228,34 om geen belasting te hoeven betalen. 

We kijken niet:

  • of de kostendelers echt meebetalen aan het huishouden;
  • naar het inkomen van de kostendelers.

Heeft u mensen in huis wonen die hiervoor huur betalen? 
Dan worden zij niet gezien als kostendeler. U moet de ontvangen huur optellen bij uw inkomen. Uw kind, kleinkind, vader, moeder, broer of zus blijven altijd kostendeler. Ook als zij huur betalen.