Hoe bepalen we of u niet kunt betalen?

We kijken of u belasting kunt betalen. Daarvoor kijken we naar:

 • uw inkomen
 • het geld dat u op de bank heeft staan
 • de waarde van uw bezit 

Uw inkomen
In de tabel hieronder leest u welk 'grenzen' er zijn voor uw inkomen om kwijtschelding te kunnen krijgen. De grens hangt af van uw situatie.

Huishoudsituatie

Grens
(zonder kostendelers)

1 kostendeler

2 kostendelers

3 kostendelers

Alleenstaande

€  1.025,55 

€    732,04

€    634,86

€    586,03

Gehuwd/samenwonend

€ 1.465,07

€ 1.269,73

€ 1.172,06

€ 1.113,45

Alleenstaande AOW-gerechtigd

€ 1.201,40

€    822,82

€    713,11

€    658,25

Gehuwd/samenwonend 
beiden AOW-gerechtigd

€ 1.645,64

€ 1.426,22

€ 1.316,51

€ 1.250,69

Gehuwd/samenwonend 
1 persoon AOW-gerechtigd

€ 1.635,27

€ 1.417,23

€ 1.308,22

€ 1.242,81

 

 

Van uw inkomen halen we de volgende uitgaven af:

 • een deel van uw huur
 • een deel van uw zorgpremie
 • een deel van uw maandelijkse aflossingen belastingen
 • een deel van uw uitgaven aan kinderopvang
 • een deel van het kindgebonden budget waar u recht op heeft, maar dat u niet ontvangt
 • alimentatie  

Daarna kijken we hoeveel inkomen er overblijft. Als uw inkomen onder de grens ligt, dan kan het zijn dat u niet hoeft te betalen. We kijken daarna ook nog naar:

 • het geld dat u op de bank heeft staan
 • de waarde van uw bezit 

Heeft u kostendelers in huis?
Kostendelers zijn mensen die bij u in huis wonen en:

 • 21 jaar of ouder zijn (bijvoorbeeld uw kinderen of ouders);
 • niet studeren;
 • geen huur betalen. 

In de kolommen achter de grens ziet u dat de grens lager wordt als u ‘kostendelers’ in huis heeft. De grens hangt af van het aantal kostendelers. Hoe meer kostendelers, hoe lager uw grens wordt. 

Bijvoorbeeld: U bent getrouwd en u krijgt samen € 1.465,07 per maand. U heeft 1 kostendeler in huis (een niet-studerende zoon van 24 jaar). Uw grens wordt dan verlaagd naar € 1.269,73 om geen belasting te hoeven betalen. 

We kijken niet:

 • of de kostendelers echt meebetalen aan het huishouden;
 • naar het inkomen van de kostendelers.

Heeft u mensen in huis wonen die hiervoor huur betalen? 
Dan worden zij niet gezien als kostendeler. U moet de ontvangen huur optellen bij uw inkomen. Uw kind, kleinkind, vader, moeder, broer of zus blijven altijd kostendeler. Ook als zij huur betalen.