Bent u het niet eens met ons besluit?

We praten graag met u
Heeft u ons gevraagd om kwijtschelding? En bent u het niet eens met ons besluit?
Dan praten we er graag met u over.

Ons telefoonnummer:           (076) 529 83 00 (Team Kwijtschelding). Kies optie 3

Wij zijn bereikbaar:               van maandag tot en met donderdag van 9:00 uur – 16:00 uur
                                                op vrijdag van 9:00 uur tot 12:30 uur

Wilt u toch in beroep gaan?
Dat kan. U schrijft ons dan de reden waarom u het niet eens bent. Dat kan via:

Zelf online regelen
1. Log in met uw DigiD.
2. Klik op ‘beroep indienen’. U komt nu in het scherm met aanslagen waartegen u beroep kunt indienen.
3. Klik op ‘beroep aantekenen’ en schrijf waarom u het niet eens bent met ons besluit.
4. Stuur documenten mee als bewijs. Daarmee laat u zien dat u kwijtschelding nodig heeft.

Contactformulier
1. Vul uw persoonlijke gegevens in.
2. Scroll en kies ‘Kwijtschelding: administratief beroep’.
3. Kies voor de reden van uw beroepschrift.
4. Vul uw kwijtscheldingsnummer in. U vindt dit nummer bij kenmerk K op het besluit.
5. Schrijf kort waarom u het niet eens bent.
6. Stuur documenten mee als bewijs. Daarmee laat u zien dat u kwijtschelding nodig heeft.

Per post
Schrijf in een brief waarom u het niet met ons eens bent. Stuur daarbij bewijsstukken.
Het adres is:
Het dagelijks bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant
o.v.v. Administratief beroep kwijtschelding
Postbus 502
4870 AM Etten-Leur

Wanneer?
U stuurt uw beroepschrift binnen 10 dagen na de datum van ons besluit. Dit staat in de ‘Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990’.
Lukt het niet binnen 10 dagen? Zorg dan dat u binnen 6 weken na de datum van het besluit reageert.
Reageert u later dan 6 weken? Dan behandelen we uw beroep niet meer. U krijgt daarover van ons een brief .

Hoe verder?
Binnen 14 dagen krijgt u van ons een brief waarin we schrijven dat we uw beroep hebben ontvangen. Bent u het niet eens met het besluit op uw beroepschrift? Dan kunt u niet meer verder in beroep gaan.