Als u het niet eens bent: bezwaar en beroep

Wat kunt u doen als u het niet eens bent?

Dan kunt u online bezwaar maken tegen:

Gemeentelijke belasting of waterschapsbelasting

Gemeentelijke belastingen zijn onder andere: afvalstoffenheffing, rioolbelasting, hondenbelasting. Waterschapsbelastingen zijn: zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing en watersysteemheffing.

Legesnota

Leges zijn kosten van de gemeente voor bijvoorbeeld:
- de behandeling van een aanvraag voor een vergunning
- een evenement
- trouwen in een locatie van de gemeente

Naheffingsaanslag parkeerbelasting

De naheffingsaanslag krijgt u als u geen of te weinig parkeerbelasting heeft betaald.