Veldbezoeken in november en december

24 november 2020

Veldbezoeken voor de WOZ-waarde
Medewerkers van de BWB zullen de komende maanden foto’s maken van enkele woningen en bedrijven in de regio. Er worden vanaf de openbare weg foto’s gemaakt van woningen en bedrijven die gebouwd of verbouwd worden. Ook in het geval van sloop kan er een foto worden gemaakt.

De foto’s zijn een basis voor een goede waardering van het betreffende pand.

Waardevaststelling WOZ
Bij de waardevaststelling van een object wordt voor de WOZ altijd een jaar terug gekeken. De waardepeildatum voor de komende aanslagronde (begin 2021) is dan ook 1 januari 2020.

Als er echter een fysieke wijziging van een object is geweest geldt wel de toestand van het huidige jaar. De toestandspeildatum is in dat geval 1 januari 2021. Lees er meer over op de site van de Waarderingskamer.

Veldbezoeken
Om de WOZ-waarde goed vast te kunnen stellen is het van belang om van objecten waarvan wij vermoeden dat er een verbouwing is geweest, of gaande is, goed in beeld te brengen. In de periode november-december zullen wij (werkvoorbereiding, afdeling gegevensbeheer), een groot aantal objecten bezoeken. Bij een dergelijk bezoek nemen we vanaf de openbare weg een aantal foto’s zodat we kunnen vaststellen wat de stand van zaken is omtrent de verbouwing.

Per gemeente zijn we 1 tot maximaal 4 dagen bezig.