Informatie Watersysteemheffing eigenaren ongebouwd

24 februari 2021

Bent u eigenaar van een ongebouwd WOZ-object (bijvoorbeeld een terrein, hobbyweiland of bouwgrond) of van kadastrale percelen die niet getaxeerd worden in het kader van de Wet WOZ, (bijvoorbeeld bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond) dan ontvangt u de aanslag(en) Watersysteemheffing Eigenaren Ongebouwd hiervoor dit jaar later. De aanslag(en) Watersysteemheffing Eigenaren Gebouwd, die gebaseerd is/zijn op de WOZ-waarde, staat wel op uw aanslag.