Gewijzigde naam incassant BWB

24 december 2020

Door de overstap naar een nieuw belastingsysteem is de tenaamstelling die u ziet op uw afschrift gewijzigd. Deze zal voortaan zichtbaar zijn als ‘Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant’.

Maakt u gebruik van een automatische incasso?
Het komt voor, zover wij weten in ieder geval bij de ING, dat u hierover een melding ontvangt dat de naam van de incassant is gewijzigd. 

Dit is juist en er is dus geen sprake van fraude.
​​​​
Kijk vooruit
Bij de ING is het mogelijk om 'vooruit te kijken', waarbij de ING voorspelt welke afschrijvingen er gaan plaatsvinden. 

Door de wijziging in de naam van de incassant laat de ING in bepaalde gevallen twee 'te verwachten incasso's' zien voor de maand december. 

Dit komt door de naamswijziging en er zal niet daadwerkelijk twee keer worden afgeschreven.