Foto's aangeleverd? Info over brief verzoek aanvullende gegevens

11 april 2023

Bezwaarmakers ontvingen vrijdag 7 april een brief waarin wij aanvullende informatie en foto’s opvragen. In sommige gevallen heeft het registeren van de foto’s en het versturen van de brieven waarmee wij foto’s opvragen elkaar gekruist.

Heeft u al de gevraagde gegevens al aangeleverd?
Dan kunt u de brief als niet verzonden beschouwen. U hoeft hier niet over te bellen met ons.