BWB zet handtekening onder Taalakkoord

10 september 2019

Op 9 september 2019 hebben de West-Brabantse De6-gemeenten, samen met 15 betrokken organisaties, in de bibliotheek van Roosendaal het Taalakkoord De6 ‘Meedoen met taal’ ondertekend. Met de afspraken die vastliggen in het Taalakkoord pakken de ondertekenaars de komende 5 jaar gezamenlijk laaggeletterdheid aan. Onder andere de inzet van Taalambassadeurs, cursussen, Taalhuizen en Taalnetwerken moet de bewustwording en signalering van laaggeletterdheid verbeteren en de taboes eromheen wegnemen.

IMG_5752.JPG
Foto: Harry Rappange

Wethouder Van Ginderen, namens de ondertekenende gemeenten: “In Nederland hebben zo’n 2,5 miljoen mensen boven 16 jaar moeite met lezen, schrijven of rekenen. Voor deze mensen is de wereld om hen heen soms lastig. Want bij vrijwel alles wat we tegenwoordig doen, is taal nodig. Daardoor kunnen laaggeletterden zich buitengesloten voelen of zelfs schamen. En dat is nergens voor nodig, dus dat gaan we gezamenlijk aanpakken met dit Taalakkoord.”

Cirkel doorbreken
Meedoen in de samenleving is voor iedereen belangrijk, maar zeker niet altijd vanzelfsprekend. Inwoners met een lage taalvaardigheid hebben vaak moeite met het invullen van formulieren, versturen van e-mails of het lezen van bijvoorbeeld veiligheidsinstructies. Of ze kunnen hun kinderen niet voorlezen of helpen bij hun schooltaken. Dit heeft directe gevolgen voor deze mensen én voor de samenleving. Door de handen in een te slaan en afspraken vast te leggen in het Taalakkoord, wordt deze cirkel doorbroken.

Ieder vanuit eigen vakgebied
Onderwijsinstellingen verzorgen cursussen, overheden en gezondheidsinstanties passen hun taalgebruik aan en zijn alert op signalering van laaggeletterdheid. Binnen Taalnetwerken bespreken (ex-)laaggeletterden de taboes en de ongemakken die ze dagelijks ondervinden, en maken het probleem op die manier bespreekbaar. Daar profiteren uiteindelijk de mensen zelf en dus ook de maatschappij van. Zo draagt iedere deelnemende organisatie bij vanuit zijn eigen ervaringen en vakgebieden.

Ondertekenaars van het Taalakkoord
Het Taalakkoord is ondertekend door de De6 gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert. Verder zijn de volgende organisaties aangesloten: Bibliotheek VANnU (met de Taalpunten en Taalnetwerken), Nieuwe Nobelaer (met Taalhuis en Taalnetwerk), Curio (voorheen ROC West-Brabant), Bravis ziekenhuis, Amphia ziekenhuis, GGD West-Brabant, UWV, leerwerkbedrijf WVS, Stichting lezen & Schrijven, Stichting Welzijn Zundert, Wijzijn Traverse, Surplus, Werkplein Hart van West- Brabant, Belastingsamenwerking West-Brabant en de Huisartsen Zorg Groep Breda.