Persbericht: arbeidsmigranten

30 november 2017

BWB pleit voor samenwerking bij huisvesting arbeidsmigranten

De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) heeft op dinsdagmiddag 28 november in Etten-Leur de themabijeenkomst ‘Huisvesting arbeidsmigranten’ gehouden. Genodigden waren medewerkers van gemeenten van diverse afdelingen uit het werkgebied van de BWB. Het doel van deze bijeenkomst was elkaar te informeren over het wederzijdse belang van het delen van informatie over arbeidsmigranten. Het was een zeer geslaagde bijeenkomst met meer dan zeventig deelnemers. Na afloop was duidelijk dat alle deelnemers de urgentie voelden om dit gezamenlijk op te pakken. De BWB wil vaker dit soort themasessies gaan organiseren om kennis te delen en om van elkaar te leren.

Zaken gezamenlijk oppakken
Vanuit tweeëntwintig gemeenten en een aantal andere organisaties waren er medewerkers om informatie uit te wisselen en ideeën op te doen. En met succes: aan het einde van de bijeenkomst voelden de aanwezigen de urgentie om deze zaken gezamenlijk op te pakken. Als elke gemeente namelijk voor zich beleid maakt en uitvoert ontstaat een zogenaamd  ‘waterbedeffect’: mensen vestigen zich daar waar de regelgeving het minst ontwikkeld is en de handhaving het meest te wensen overlaat. Daarnaast is door deze bijeenkomst nog eens duidelijk geworden dat de organisaties gezamenlijk meer kennis hebben dan ieder voor zich. Samenwerking is daarom noodzakelijk! De ideeën van de middag worden verder uitgewerkt en het gevoel van urgentie wordt overgebracht aan de betrokken bestuurders. Daarna volgt uiteraard de praktische aanpak.

Registratie arbeidsmigranten divers
De BWB heeft deze bijeenkomst georganiseerd omdat is gebleken dat de registratie van arbeidsmigranten niet overal hetzelfde wordt gedaan. Het gaat hierbij om arbeidsmigranten die vanuit een ander land naar West-Brabant komen om hier betaald werk te verrichten. De verschillende manieren van registreren hebben niet alleen effect op het opleggen van de lokale belastingen, maar ook voor een afdeling handhaving van een gemeente in verband met de brandveiligheid van de huisvesting, verstrekken van vergunningen en andere calamiteiten.

Kennisdelen en samenwerken
De BWB had voor de bijeenkomst in zalencentrum Trivium in Etten-Leur sprekers uitgenodigd die in hun gemeente of organisatie goede resultaten boeken met de registratie van arbeidsmigranten. Er waren sprekers uit de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal en het Westland. Andere sprekers behandelden het onderwerp bezien vanuit de regio West-Brabant en vanuit de stuurgroep landelijke aanpak adreskwaliteit en -fraude. Tevens was er een spreker die de wet- en regelgeving op het gebied van de landelijke registraties en de belastingen liet zien. Rode draad  van de bijeenkomst was wel dat er meer samengewerkt zou moet worden om goede resultaten te behalen. Zowel intern bij een gemeente met de verschillende afdelingen, maar ook extern met andere organisaties. Het was een zeer geslaagde middag en voor de BWB een teken dat er behoefte is aan zulke bijeenkomsten. Reden genoeg voor de BWB om daarom vaker themabijeenkomsten te organiseren.